Trung tâm CNTT- Ngoại ngữ sở GD&ĐT Quảng Trị thông báo tổ chức thi CC Tin học cơ bản, tiếng Anh C