Hướng dẫn xếp loại hạnh kiểm

Tài liệu đính kèm: Tải về

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ

TRƯỜNG THPT ĐAKRÔNG

 

SỐ:   /HD-THPT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Đakrông, ngày 28 tháng 4 năm 2018

 

HƯỚNG DẪN

XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH

Năm học 2017-2018

------

Để công tác xếp loại hạnh kiểm Năm học 2017-2018 đảm bảo theo yêu cầu, nhà trường đề nghị GVCN các lớp căn cứ theo Thông tư 58/2011 để xếp loại hạnh kiểm học sinh. Nhà trường hướng dẫn thêm một số vấn đề sau:

I. Quy trình thực hiện

- Bước 1: Cá nhân học sinh viết bản tự nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm cá nhân; tự xếp loại hạnh kiểm.

- Bước 2: Các Tổ trong lớp thực hiện việc đánh giá, nhận xét các thành viên trong tổ; sau đó tiến hành xếp loại hạnh kiểm từng cá nhân trong tổ.

- Bước 3: GVCN chủ trì để nhận xét đánh giá từng học sinh. Tiến hành xếp loại hạnh kiểm từng học sinh và thông qua trước tập thể lớp.

Lưu ý: GVCN phải tham khảo ý kiến của GV bộ môn để xếp loại hạnh kiểm chính xác, công bằng, khách quan.( kèm theo bản ý kiến của GVBM và chữ ký- Phụ lục kèm theo)

II. Công tác báo cáo

- Sau khi có kết quả xếp loại, đã được sự tham gia ý kiến của GV bộ môn, GVCN các lớp trích xuất kết quả xếp loại 2 mặt của HS trên VNEDU, nộp về VP nhà trường  chậm nhất 15h00 ngày 16/5/2018. ( Báo cáo phải có đầy đủ các thông tin: họ tên HS, xếp loại KL-HK, số buổi vắng, danh hiệu thi đua)

(GVCN in thành 2 bản, 1 bản nộp về VP trường, 1 bản lưu hồ sơ GVCN).

III. Một số vấn đề cần lưu ý

1.  Không xếp hạnh kiểm loại Khá, Tốt đối với các trường hợp sau:

+ Vắng học từ 30 buổi trở lên.

+ Học sinh bị xử lý kỷ luật từ mức Khiển trách trước Hội đồng kỷ luật nhà trường trong HKII hoặc bị khiển trách trước lớp từ 02 lần trở lên trong HKII.

2. Không xếp hạnh kiểm loại Tốt đối với trường hợp sau:

+ Vắng học từ 15 buổi trở lên.

Đề nghị GVCN các lớp thực hiện dảm bảo theo hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu;

- GV toàn trường;

- Lưu: VP.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Văn Nam

 

Phụ lục kèm theo danh sách xếp loại hạnh kiểm:

BẢN Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA GVBM

Môn

Ý kiến GVBM

( Ghi rõ họ tên HS, lý do điều chỉnh)

Họ tên, chữ ký

Toán

 

 

 

 

Hóa

 

 

Sinh

 

 

Văn

 

 

Tin học

 

 

Sử

 

 

Địa

 

 

GDCD

 

 

CN

 

 

KTNN

 

 

Tiếng anh

 

 

TD

 

 

GDQP

 

 

BẢN TỔNG HỢP SỐ LIỆU

1. Xếp loại

Học lực

Hạnh kiểm

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

Tốt

Khá

TB

Yếu

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Danh hiệu thi đua

- Học sinh giỏi: (Số lượng)

- Học sinh tiên tiến: (Số lượng)

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 9
Tháng 11 : 292
Năm 2018 : 11.773