Học sinh qua các năm

TRƯỜNG THPT ĐAKRÔNG

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP QUA CÁC NĂM

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Lớp

Năm học

Niên khóa

Môn

Thành tích

1

Đào Thị Thu Thương

02/05/1988

12A

2005 - 2006

2003 - 2006

Ngữ văn 12

Khuyến khích kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

2

Ngô Quang Mạnh

05/01/1990

12A

2006 - 2007

2004 - 2007

Địa lý 12

Khuyến khích kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

3

Đoàn Thị Mai Sang

26/09/1990

12D

2007 - 2008

2005 - 2008

Ngữ văn 12

Khuyến khích kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

4

Lê Hoàng Tâm

01/09/1991

12B3

2008 - 2009

2006 - 2009

Toán học 12

Khuyến khích kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

5

Đào Thị Ái Nhân

13/08/1992

12B1

2009 - 2010

2007 - 2010

Ngữ văn12

Khuyến khích kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

6

Nguyễn Thị Quyên

01/07/1992

12B1

2009 - 2010

2007 - 2010

Địa lý 12

Khuyến khích kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

7

Võ Thị Hà Mây

18/02/1993

12B2

2010 - 2011

2008 - 2011

Ngữ văn 12

Khuyến khích kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

8

Nguyễn Nhật Linh

26/03/1995

12B1

2010 – 2011

2011 – 2012

2011 – 2012

2012 - 2013

2010 - 2013

Toán học 11

Toán học 12

Toán học 11

Toán học 12

Khuyến khích kỳ thi HSG văn hóa 11 cấp Tỉnh

Khuyến khích kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh 

Ba kỳ thi HSG văn hóa 11 cấp Tỉnh

Khuyến khích kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

9

Ngô Thị Trung Hiếu

10/10/1995

11B1

2011 - 2012

2010 - 2013

Sinh học  11

Ba kỳ thi HSG văn hóa 11 cấp Tỉnh

10

Phan Thị Duyên

12/05/1995

12B1

2012 - 2013

2010 - 2013

Ngữ văn 12

Khuyến khích kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

11

Phạm Nữ Bình Tuyên

01/09/1996

11B6

2012 - 2013

2011 - 2014

Sinh học 11

Ba kỳ thi HSG văn hóa 11 cấp Tỉnh

12

Đào Thiên Phong

13/12/1996

11B6

2012 - 2013

2011 - 2014

Sinh học 11

Ba kỳ thi HSG văn hóa 11 cấp Tỉnh

13

Phan Công Hậu

20/03/1995

11B6

2012 – 2013

2013 - 2014

2011 - 2014

Ngữ văn 11

Ngữ văn 12

Nhì kỳ thi HSG văn hóa 11 cấp Tỉnh

 Ba kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

14

Trần Thị Bảo Ngọc

12/04/1997

11B1

2013 – 2014

2014 - 2015

2012 - 2015

Lịch sử 11

Lịch sử 12

Nhất kỳ thi HSG văn hóa 11 cấp Tỉnh

Ba kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

15

Dương Huy Vũ

03/10/1997

11B1

2013 - 2014

2012 - 2015

Hóa học 11

Khuyến khích kỳ thi HSG văn hóa 11 cấp Tỉnh

16

Võ Thị Hiền Diệu

10/05/1996

12B6

2013 - 2014

2011 - 2014

Sinh học 12

Ba kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

17

Trần Thị Phương

20/03/1998

11B3

2014 - 2015

2013 - 2016

GDCD 12

Ba kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

18

Phan Thị Diễm

21/02/1998

11B3

2014 - 2015

2013 - 2016

GDCD 12

Khuyến khích kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

19

Hồ Sĩ Hoàng

09/08/1997

11B1

12B1

2013 – 2014

2014 - 2015

2012 - 2015

Toán học 12

Toán học 12

Khuyến Khích kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

Nhất kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

20

Nguyễn Thị Mai Dương

20/04/1997

12B1

2012 – 2013

2013 – 2014

2013 – 2014

2014 - 2015

 

2012 – 2015

 

Ngữ văn 11

Ngữ văn 11

Ngữ văn 12

Ngữ văn 12

Nhì kỳ thi HSG văn hóa 11 cấp Tỉnh

 Ba kỳ thi HSG văn hóa 11 cấp Tỉnh

Nhì kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

 Ba kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

21

Hồ Thị Trang

01/08/1997

12B1

2013 - 2014

2012 - 2015

Địa lí 11

Khuyến Khích kỳ thi HSG văn hóa 11 cấp Tỉnh

22

Lê Văn Đức

25/08/1999

11B6

2015 - 2016

2014 - 2017

Lịch sử 12

Nhất kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

23

Nguyễn Thị Hồng Hà

18/12/1999

11B6

2015 - 2016

2014 - 2017

Anh văn 12

Ba kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

 Khuyến Khích quốc gia Ioe

24

Nguyễn Đức Biên

27/06/1998

12B3

2015 - 2016

2013 - 2016

Toán học 12

Khuyến khích kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

25

Hồ Thị Hương

12/08/1999

11B4

2015 - 2016

2014 - 2017

GDCD 12

Khuyến khích kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

26

Nguyễn Thị Hồng Hà

18/12/1999

12B6

2016 - 2017

2014 - 2017

Tiếng Anh 12

Giải nhì kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

Giải Nhì IOE cấp Tỉnh

Giải Ba Hùng biện Tiếng Anh cấp Tỉnh

27

Hoàng Lê Hạnh Nhi

07/05/1999

12B6

2016 - 2017

2014 - 2017

Ngữ văn 12

Giải Nhì kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

28

Lê Văn Đức

25/08/1999

12B6

2016 - 2017

2014 - 2017

Lịch sử

Giải Khuyến khích HSG quốc gia

29

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

26/06/1999

12B6

2016 - 2017

2014 - 2017

Toán 12

Khuyến khích kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

30

Nguyễn Hà Giang

20/06/1999

12B6

2016 - 2017

2014 - 2017

Hóa 12

Giải Ba kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

31

Khổng Thị Hoài

17/09/1999

12B6

2016 - 2017

2014 - 2017

Địa lí 12

Giải Ba kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

32

Hồ Thị Hương

12/08/1999

12B4

2016 - 2017

2014 - 2017

GDCD 12

Giải Nhì kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

33

Hồ Thị Muôn

05/02/1999

12B1

2016 - 2017

2014 - 2017

Bơi lội

Giải Nhất bơi lội 50m tự do Nữ

Giải Nhất bơi lội Tiếp sức tự do 50m

Giải Nhất bơi lội 100m tự do Nữ

 

34

Hồ Thị Thủy

13/04/1999

12B1

2016 - 2017

2014 - 2017

Bơi lội

Giải Nhất bơi lội Tiếp sức tự do 50m

Giải Ba bơi lội tự do 100m

35

Hồ Thị Dung

30/06/1998

12B1

2016 - 2017

2014 - 2017

Bơi lội

Giải Nhất bơi lội Tiếp sức tự do 50m

36

Hồ Thị Y

10/03/1999

12B1

2016 - 2017

2014 - 2017

Bơi lội

Giải Nhất bơi lội Tiếp sức tự do 50m

37

Trần Đức Định

01/12/2000

11B1

2016 - 2017

2015 - 2018

Lịch sử 12

Giải Khuyến khích 12 cấp Tỉnh

38

Nguyễn Bá Đức Hoàng

02/01/2000

11B1

2016 - 2017

2015 - 2018

Toán 12

Giải ba Toán 12 cấp Tỉnh

39

Nguyễn Hiếu Kiên

03/02/2001

10B1

2016 - 2017

2016 - 2019

KHKT

Giải khuyến khích KHKT cấp Tỉnh

40

Hồ Thị Thiên Thảo

09/07/2001

10B1

2016 - 2017

2016 - 2019

KHKT

Giải khuyến khích KHKT cấp Tỉnh

41

Lê Công Cường

07/03/2001

10B1

2016 - 2017

2016 - 2019

Tiếng Anh

Giải Khuyến khích IOE cấp Tỉnh

42

Trần Đình Thông

13/11/2000

12B1

2017 - 2018

2015 - 2018

Sinh học 12

Đạt giải Ba kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

43

Dương Trần Khánh Ngọc

20/09/2001

11B1

2017 - 2018

2016 - 2019

 Lịch sử 12

Đạt giải Ba kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

44

Phan Thị Quỳnh Như

01/08/2001

11B1

2017 - 2018

2016 - 2019

Lịch sử 12

Đạt giải Ba kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

45

Trần Thị Ngọc Ánh

05/10/2001

11B1

2017 - 2018

2016 - 2019

Địa lí 12

Đạt giải Ba kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

46

Lê Công Cường

07/03/2001

11B1

2017 - 2018

2016 - 2019

Tiếng Anh 12

Đạt giải Ba kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

47

Hồ Văn Điềm

21/07/1999

12B1

2017 - 2018

2015 - 2018

GDCD 12

Đạt giải Ba  kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

47

Cao Thị Kiều Oanh

25/10/2001

11B1

2017 - 2018

2016 - 2019

Vật lí 12

Đạt giải KK kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

48

Nguyễn Hiếu Kiên

03/02/2001

11B1

2017 - 2018

2016 - 2019

Vật lí 12

Đạt giải KK kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

49

Nguyễn Thị Mỹ Linh

07/01/2000

12B1

2017 - 2018

2015 - 2018

Ngữ văn 12

Đạt giải KK kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

50

Trần Đức Định

01/12/2000

12B1

2017 - 2018

2015 - 2018

Lịch sử12

Đạt giải KK kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

51

Nguyễn Lê Hương Trà

17/02/2001

11B1

2017 - 2018

2016 - 2019

Tiếng Anh 12

Đạt giải KK kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

52

Hồ Thị Nhương

16/06/2001

11B2

2017 - 2018

2016 - 2019

GDCD 12

Đạt giải KK kỳ  thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

53

Trần Thị Phượng

10/11/2001

11B1

2017 - 2018

2016 - 2019

GDCD 12

Đạt giải KK  kỳ thi HSG văn hóa 12 cấp Tỉnh

Danh sách có 53 học sinh.

 

Đakrông, ngày 06 tháng 03 năm 2018

Người lập

 

Lê Thị Trang

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 15
Hôm qua : 5
Tháng 01 : 765
Năm 2019 : 765