Thông báo tổ chức thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Anh văn